KITV takes a tour of the White House

KITV4's Yunji De Nies takes a tour of the White House