Championship Regatta of Na Ohana O Na Hui Wa'a take place at Ke'ehi Lagoon

The Na Ohana O Na Hui Wa'a "Championship Regatta" at Ke'ehi Lagoon took place today. It's the final stop before the HCRA State Championship on August 3rd on Kaua'i.